Soutěž ve finanční gramotnosti

06.02.2024

Sotva začal školní rok, nemohli jsme propásnout registraci do 13. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Pod touto akcí je podepsán Metodica - Institut pro další vzdělávání, z. s. nebo také Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Smyslem pořádání soutěže je pomoci žákům orientovat se v komplexním světě financí a umožnit jim vyzkoušet si základní principy správy osobních a rodinných financí v modelových situacích vycházejících z reálné praxe.

Školní kolo proběhlo v průběhu listopadu a zúčastnili se ho všichni žáci naší školy. S možností využít jakékoliv pomůcky, včetně kalkulaček a internetu, odpovídali na otázky, které měly vždy jednu správnou odpověď. Žáci zde soutěžili vždy sami za sebe. Z jejich nejlepších výsledků jsme následně sestavili 3členný tým, který jsme nominovali do kola okresního.

To se konalo v průběhu měsíce ledna. Úkolem žáků bylo spolupracovat mezi sebou a odpovědět na otázky ze světa financí i s více možnými odpověďmi. Našim žákům se v něm podařilo odpovědět správně na všechny zadané otázky. S napětím jsme tedy očekávali, zda budeme nominováni do dalšího, tentokrát již krajského kola soutěže, kam postupuje nejlepší družstvo z každého okresu.

Nominaci jsme obdrželi 31. 1. 2024. Nyní tým našich žáků ve složení Josef Hrnčiarik, Filip Kitler a Michal Václavík stojí před úkolem zpracovat v průběhu měsíce února případovou studii pro konkrétní rodinu. Budou muset použít dosavadní poznatky z předmětu finanční gramotnost, ekonomika a také projevit vlastní kreativitu. Velkou motivací pro žáky je, v případě úspěchu, konání celostátního kola soutěže v budově Centrální banky v Praze.

Všichni jim držíme palce a už nyní jsme pyšní na jejich dosavadní výsledky a úspěšnou reprezentaci naší školy.