Hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve 2. pololetí 2019/2020

03.05.2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí škola zohlednit. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci žáků i rodin budeme vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů pak považujeme za zbytné. Přesto je možné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy spravedlivě provést.

Upozornění

  • Vzhledem ke specifické situaci je zrušeno zkouškové období. 
  • Klasifikace musí být ukončena 26. 6. 2020. Vyučující  navrhne výslednou známku. Pokud žák nesouhlasí s klasifikací, bude žák komisionálně přezkoušen.
  • Pokud žák měl v 1. pololetí známku nedostatečnou, bude komisionálně z daného předmětu přezkoušen. Formu a obsah určí vyučující.
  • Škola bude ve 2. pololetí známkovat číselně. Pouze předmět Tělesná výchova bude uzavřen - Uvolněn/uvolněna.

Pokud nám MŠMT povolí, budeme organizovat konzultace pro nižší ročníky v měsíci červnu z maturitních a profilových předmětů.