Informace pro maturanty a uchazeče školy

30.03.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a pokračování zákazu přítomnosti žáků ve výuce se mění organizace školního roku. Ministr školství neplánuje zkrácení letních prázdnin.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky proběhnou v nezměněné podobě 14 dní po otevření škol. Testy jsou v požadované náročnosti a bude je opravovat jako doposud Centrum. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Proběhne pouze 1 kolo (původně 2) a 1 náhradní termín (ne 2). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Maturitní zkouška

Forma maturitní zkoušky je závislá na datu otevření škol. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději 30. června 2020. Stejná pravidla platí i pro náhradní či opravné termíny.

  1. Školy se otevřou do 1. 6. 2020 - společná část MZ proběhne ve zjednodušené podobě bez písemných prací z českého a cizího jazyka. Bude pouze didaktický test. Termín maturit je 21 dní po otevření škol. Profilová část se nemění. 
  2. Školy se otevřou po 1. 6. 2020 - maturitní zkouška se nebude konat, maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků posledních 3 pololetí  z obsahově shodných předmět. které mají přímou vazbu na zkušení maturitní předměty. Nezahrnuje se 2. pololetí 2019/2020. Pokud měl někdo v prvním pololetí maturitního ročníku nedostatečnou nebo nebyl hodnocen, bude komisionálně přezkoušen a škola mu upraví pololetní hodnocení. 

MŠMT - právní úprava

Ředitelství školy upozorňuje na termíny

31. 3. 2020 - odevzdání seznamu četby maturantů                             

 1. 4. 2020  - odevzdání maturitní práce (pomaturitní studium 6. 5. 2020). 

Dokumenty pošlete poštou, dejte do schránky nebo zašlete emailem, škola pak práci vytiskne.

Upozornění

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo webovou stránku s informacemi o koronaviru.