Informace pro žáky a uchazeče školy

23.03.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a pokračování zákazu přítomnosti žáků ve výuce se mění organizace školního roku. Na dnešním brífinku ministr školství Robert Plaga představil variantu, kterou dnes předá k odsouhlasení vládě.

Ministr školství předpokládá návrat žáků do škol v polovině května. Tento termín je závislý na rozhodnutí Krizového štábu ČR. Ministr školství neplánuje zkrácení letních prázdnin.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky proběhnou v nezměněné podobě 14 dní po otevření škol. Testy jsou v požadované náročnosti a budou se opravovat přímo na školách podle klíče. Proběhne 1 kolo (původně 2) a 1 náhradní termín (ne 2).

Maturitní zkouška

Forma maturitní zkoušky je závislá na datu otevření škol. V návrhu jsou 2 možnosti.

  1. Školy se otevřou do 1. 6. 2020 - společná část MZ proběhne ve zjednodušené podobě bez písemných prací z českého a cizího jazyka. Bude pouze didaktický test. Termín maturit je 21 dní po otevření škol. Profilová část se nemění.
  2. Školy se otevřou po 1. 6. 2020 - maturitní zkouška se nebude konat, maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků posledních 3 pololetí. Pokud měl někdo měl nedostatečnou, bude mít komisionální přezkoušení.

Výše zmíněná úprava organizace školního roku nemění tyto předepsané termíny:

31. 3. 2020 - odevzdání seznamu četby maturantů                                   1. 4. 2020  - odevzdání maturitní práce (pomaturitní studium 6. 5. 2020). 

Dokumenty pošlete poštou, dejte do schránky nebo zašlete emailem, škola pak práci vytiskne.

Upozornění

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo webovou stránku s informacemi o koronaviru.