Mimořádné opatření - zrušení výuky

10.03.2020

Ministerstva zdravotnictví rozhodlo od 11. března 2020  do odvolání o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Z nařízení vyplývá:

  • zrušení  veškeré výuky v denním i dálkovém studiu
  • zrušení  veškerých kurzů pořádaných Soukromou střední školou podnikatelskou - ALTMAN, s.r.o.

Upozornění pro žáky školy

Aktuální informace ohledně výuky a provozu školy Vám budou sdělovány prostřednictvím webových stránek školy a emailů z portálu školaonline.

Kancelář školy bude otevřena po dobu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v úterý ve středu a ve čtvrtek od 8.00  do 12.00 hodin.