Mindfulness

19.09.2023

Všímavost, bdělé vnímání přítomnosti, duchaplnost je dovednost, která nám pomáhá zvládat náročné situace tak, abychom během nich nejednali impulzivně a byli schopni mít své emoce pod kontrolou. Pomáhá také lépe zvládat stresové situace, jednat v klidu a s rozvahou.

Maturita je považována za zkoušku dospělosti a maturitní ročník může být pro studenty někdy trochu stresující. Proto se paní ředitelka rozhodla podpořit právě studenty maturitních ročníků a umožnila jim setkání s odbornicí na tuto metodu. Ve středu a čtvrtek 12. a 13. září 2023 měli možnost si tuto metodu vyzkoušet a na chvilku zažít mindfulness na vlastní kůži. Zkušenost to byla jistě zajímavá a pro některé i přínosná. Každopádně přejeme všem maturantům, aby stresu bylo co nejméně a maturitní ročník v pohodě zvládli.