Projektový den - Ekologie

13.11.2023

V rámci PROJEKTOVÉHO DNE EKOLOGIE (27. 9. 2023) se studenti zabývali několika tématy spojenými s ekologií a životním prostředím. Studenti druhého ročníku měli hlavní téma ELEKTROSPOTŘEBIČE, ty jsou nedílnou součástí našich životů. Diskutovali o nejrůznějších typech spotřebičů, jejich využití, spotřebě energie. Společně přemýšleli, jak lze pomocí správného využívání elektrospotřebičů šetřit energie. Nejen pro studenty 2. ročníku je nejčastěji využívaným elektrospotřebičem mobilní telefon. Zaměřili se tedy na využívání mobilních telefonů v různých částech světa, jeho složení, energetické zátěži, dopadu na životní prostředí z pohledu lokalit výroby, spotřebovaných surovin, recyklování. Důležitou součástí mobilních telefonů je lithiová baterie. S tím souvisí i velmi ožehavé a aktuální téma v České republice – naleziště rudy lithia v oblasti Cínovce. Je to jeden z velkých přírodních zdrojů. V současné době jde o žádaný prvek, nejen pro mobilní telefony, ale ve velké míře i pro automobilový průmysl – elektromobily. Proto je velmi důležité racionálně zvažovat ekonomická pozitiva těžby, ale i ekologický dopad případné těžby. K samotné práci studenti využívali právě mobilní telefony a hledali na internetu všechny dostupné informace k plánované těžbě. Diskutovali nejen o ekologických dopadech samotné těžby na životní prostředí, ale zvažovali i potenciální pozitiva, jako je více pracovních míst, vedlejší zisky apod. S využitím poznatků z matematiky (procenta, poměr) vypočítali, že odhadované množství rudy s lithiem v tomto nalezišti tvoří 3 % světových zásob. Vzhledem ke krásnému slunnému počasí byla část aktivit přesunuta ven, kde si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, že přírodní zdroj tepla (Slunce) je možné využít jako jednu z možností šetření energií. Tričko polité vodou nebylo potřeba sušit v sušičce prádla, ale během chvíle přirozeně uschlo venku.

 I ostatní třídy a ročníky se věnovaly dalším zajímavým tématům. Ekologie je téma, které nás zajímá, a uvědomujeme si, že je potřeba vést ekologické diskuse a zamýšlet se nad současnými ekologickými problémy, které mají dopad na naši generaci, ale budou ovlivňovat i ty následující. Příroda v České republice je krásná, proto se o ni musíme starat a chránit ji.