Žáci na exkurzi s metodou výuky CLIL

20.09.2022

Nevíte, co je to metoda CLIL?  Je to metoda, která by měla žáky motivovat jak k výuce v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. Ve výuce se proto používají motivující úkoly a aktivity, které žákovi usnadní práci v cizím jazyce a zároveň si lehce osvojí nové znalosti a poznatky.

Nejlépe tuto metodu lze aplikovat na odborných exkurzích. Z tohoto důvodu naši žáci navštívili Pivovar v Nové Pace a nenechali si ujít i výuková videa o historii pivovaru a výrobě piva v anglickém a německém jazyce.