24. 5. 2021 je opět "první školní den"

18.05.2021

Jsme velmi rádi, že po dlouhé době konečně můžeme přivítat naše studenty ve škole. Dne 24. 5. 2021 MŠMT ČR je opět  umožněna osobní přítomnost žáků ve SŠ v plné šíři. Jedinou mimořádnou povinností žáků a pracovníků školy je účastnit se antigenního testování vždy 1x za 7 dní. Žáci se budou testovat v pondělí o 1. vyučovací hodině. Pracovníci školy průběžně. Dále je vždy nutné mít ve škole nasazený respirátor s ochranou úst a nosu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu (MO ze dne 22. 5. 2021 - tučně vyznačené změny)

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Toto je nutné doložit lékařskou zprávou (již neplatí prokazatelné doložení zprávy z laboratoře).

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud byla aplikována druhá dávka 

d) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

e) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.