Týden vzdělávání dospělých

15.11.2019

Od 11. do 15. listopadu 2019 probíhal celorepublikový týden vzdělávání, který organizovaly úřady práce ve spolupráci s krajskými úřady. Během tohoto dne se porádaly workshopy, přednášky, prožitkové semináře a ukázkové hodiny. I my jse se připojili do tohoto týdně hned dvěma způsoby. Naši vyučující sami přednášeli 13. 11. 2019 na téma: Rizika začínajícího ponikatele a studenti spolu s odbornými vyučujícími se účastnili přednášky 11. 11. 2019 Jak připravit podnikatelský záměr?, které pořádalo Technologické centrum Hradec Králové.

www.tydnyvzdělavani.cz