Maturitní témata

Marketing, Management

1. Téma

 • Podstata MK a jeho role ve společnosti.
 • Pojetí MN. Vývoj a současné přístupy k managementu

2. Téma

 • Prostředí MK.
 • Rozhodování. Základní typy rozhodovacích problémů.

3. Téma

 • Marketingový informační systém
 • Přehled metod na podporu rozhodování

4. Téma

 • Chování kupujících. Vlivy působící na chování kupujících.
 • Plánování.

5. Téma

 • Chování domácností, chování organizací.
 • Komplexní strategické plánování.

6. Téma

 • Trh a cílený MK.
 • Vedení.

7. Téma

 • Výrobek. Výrobní sortiment.
 • Moderní přístupy k vedení lidí. Moderní formy aktivizace pracovníků (práce v týmech).

8. Téma

 • Značka výrobku. Obal. Služby.
 • Organizování (základní pojem). Vytváření organizačních struktur.

9. Téma

 • Vývoj výrobku.
 • Firemní dokumentace

10. Téma

 • Životní cyklus výrobku.
 • Komunikace. Umění komunikace

11. Téma

 • Cíle cenové politiky.
 • Kontrola. Druhy a formy kontrolních procesů, tendence dalšího vývoje kontroly.

12. Téma

 • Určování ceny (strategie). Cenové srážky a slevy.
 • Řízení lidských zdrojů.

13. Téma

 • Metody tvorby cen.

 • Výběr pracovníků.

14. Téma

 • Komunikace.

 • Hodnocení pracovníků. Metody hodnocení pracovníků.

15. Téma

 • Postup při vývoji účinné komunikace.

 • Profil manažera

16. Téma

 • Propagace - první nástroj komunikačního mixu.

 • Vedení lidí. Styl řízení, metody vedení lidí.

17. Téma

 • Přímý marketing (hlavní nástroje). Public relations, osobní prodej. Podpora prodeje.

 • Konfliktové situace.

18. Téma

 • Distribuce výrobků. Organizace prodejních cest.

 • Řízení času - timemanagement.

19. Téma

 • Maloobchod. Marketingové rozhodování obchodníka. Psychologie prodeje.
 • Podnikové vzdělávání a výcvik.

20. Téma

 • Velkoobchod.

 • Využití informační techniky