"Adapťák"

19.09.2023

Dvanáctý a třináctý den měsíce září byl ve znamení adaptačního kurzu prvních ročníků. Tento kurz je důležitý pro vytvoření dobrých třídních vztahů ve vazbě učitel žáci a žáci mezi sebou.

První den se adaptačních aktivit zúčastnily dvě třídy první ročníků, jejich třídní učitelé a učitelka tělesné výchovy, která se zároveň stala objektivním rozhodčím v jednotlivých disciplínách.

V ranních hodinách jsme se všichni přesunuli do oblasti Českého ráje, turistům dobře známé lokace, Sedmihorky. Počasí nám přálo a bylo úžasné sledovat, jak nás vítá nádherná příroda. Toho bylo zapotřebí využít. Přišel první úkol pro celý tým studentů včetně učitelů. Všichni zrychleným přesunem k naučné stezce. Za zmínku určitě stojí, že my učitelé jsme pozorovali sportovně nadané studenty, kteří nás hravě poráželi.

Naučná stezka odstartovala neúprosný souboj. V jejím průběhu třídy plnily dílčí úkoly, ale pouze jedna mohla zvítězit. Jednotlivé úkoly vyžadovaly rychlost, pohotovost, ale hlavně týmového ducha. Kupříkladu řazení studentů dle data narození nebo dle vzdálenosti bydliště od školy bylo vždy těsné o vteřinky.

Závěrečná disciplína obnášela poskytnutí první pomoci a transport raněných do bezpečí. Bylo velice zajímavé sledovat jednotlivé postupy, kolektivní rady, dohady a celkovou týmovou spolupráci. Následovalo závěrečné vyhodnocení a studenti dostali možnost vyjádřit se k jednotlivým činnostem a použít prvky konstruktivní kritiky. Sportovní skóre tohoto dne 2:2.

První den se velice povedl, utekl rychle a my třídní pozvolna zjišťujeme, že máme skvělé, slušné, aktivní studenty a týmové hráče. Proto jim patří velké poděkování za tento den.