Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky

17.06.2019

Ředitelství školy rozhodlo o možnosti konat jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky dle §49 Školského zákona.

Termín zkoušky : 12. září 2019 od 10 hodin

Termín podání přihlášky : 25. června 2019

Přehled možných zkoušek

  • bankovnictví a kapitálový trh (teoretická část)
  • marketing, management (teoretická část)
  • podnikatelský plán (praktická část - zpracování práce a její obhajoba)
  • účetnictví, ekonomika (teoretická část)

Obsah jednotlivých zkoušek je schodný s maturitními tématy uvedenými v záložce Maturitní zkouška jednotlivých předmětů. Hodnocení zkoušky se provádí způsobem podle §24 Školského zákona (klasifikační stupnice 1-5).

Upozornění:

Uchazeč, který uspěje u zkoušky obdrží Osvědčení o  jednotlivé zkoušce, který svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Neobdrží maturitní vysvědčení! K přihlášce je nutné připojit úředně ověřenou kopii dokladu o získání alespoň základního vzdělání nebo předložit originál vysvědčení. Podmínkou pro její absolvování je, že uchazeč nesmí být žákem střední školy při podání přihlášky.

Poplatek za zkoušku : Kč 1.500,00 (pro bývalé studenty Soukromé střední školy podnikatelské -  ALTMAN, s.r.o. je zkouška zdarma).