Karanténní opatření

10.09.2020

Vzhledem ke včerejší pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka třídy 2N19  Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje vyhodnotila žáky tříd 2N19 a třídu 4C17  (žáky, kteří byli přítomni výuky dne 4.9.2020) jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž jsou všichni uvedeni do desetidenní karantény od 4. 9. 2020. V nejbližší době budou žáci z uvedených tříd kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí.

Všichni vyučující nejsou vyhodnoceni jako osoby v rizikovém kontaktu a mohou se i nadále podílet na výuce. 

Dopravní výuka pro žáky 4. a 5. ročníků pokračuje podle plánu. Využívané třídy a WC jsou odděleny od ostatních prostor. Vyučující pro dopravní výchovu nevyučují na střední škole a omezuje styk s ostatními osobami ve škole. Žádáme vyučující, kteří doprovází žáky na dopravní výchovu, aby vstupovali do školy zvláštním vstupem z parkoviště a přinesli s sebou jmenný seznam žáků. Podle našich zkušeností je vhodné  i následně sepsat zasedací pořádek.