Nehodou to začíná

15.04.2021

I během distanční výuky nesmíme zapomínat na výuku dopravních témat. Proto jsme se v úterý  30. března zapojili do projektu Nehodou to začíná. Tento projekt je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Nečekejte však nudnou přednášku, ba naopak velmi zajímavý až zábavný pořad, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhnou do dění.

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít. 

Projekt se zabývá problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. Upozorňuje na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a je také simulováno poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Tento projekt organizuje tým odborníků - psycholog, záchranář a další specialisté na problematiku BESIP.