Zamyšlení nad uplynulým školním rokem

29.06.2020

Ani  jsme se nenadáli a je tu konec školního roku.

Letošní školní rok byl velmi dynamický. Všechny zastihla světová pandemie. Roušky a dezinfekce se staly součástí našeho života. Strach z koronaviru změnilo české školství. Vládním nařízením byly 11. března uzavřeny všechny školya žáci a studenti dostali neplánované "koronavirové" prázdniny. Informace byly kusé a nevědělo se, jak dlouho budeme pracovat z domova. Školy se změnily v počítačová centra a předávání informací fungovalo pouze na dálku. Dlouho se nevědělo, jakým způsobem proběhnou  maturitní zkoušky. Stali se rukojmími této doby. O to víc nás těší, že  se zkoušky z dospělosti naši maturanti zhostili velmi dobře. Jejich výsledky jsou toho důkazem. Letos úplně poprvé jsme předávali maturitní vysvědčení v krásné Lodžii, která spojuje vrch Veliš, město Jičín a kartuziánský klášter ve Valdicích. Málokdo ale ví, že areál Lodžie, který měl být útočištěm Albrechta z Valdštejna, sám Valdštejn pojmenoval jako valdické kasino. 

Nyní před námi jsou prázdniny, ale my nebudeme zahálet. Vyučující se  budou připravovat na následující školní rok. Doufejme, že ten příští bude již tradiční. Škola bez přítomnosti žáků, není opravdovou školou.

Přejeme Vám všem krásné léto!