Sociální gramotnost

21.11.2019

V letošním školním roce Česká školní inspekce na naší škole zjišťovala výsledky vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testovali se žáci 3. ročníku.  Test vychází z požadavků relevantních k rámcovým vzdělávacím programům pro střední školy a byle zaměřen na některé dílčí aspekt sociální gramotnosti - např. orientace v právních souvislostech běžných situací, v nichž se žáci mohou vyskytnout, základy efektivní komunikace interpretace textu a mediálních sdělení apod. Plná varianta měla 45 úloh. Pro úsp+šné vyřešení testu byla na základě expertního posouzení stanovena hodnota průměrné úspěšnosti 60%.  Jsme velmi rádi, že naše škola dosáhla průměrného úspěchu 69%.