Taktické cvičení a evakuace školy

23.09.2019

V pátek 20. 9. 2019 se na naší škole uskutečnilo taktické cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Jičíně. Jednalo se o evaukaci školy a následnou záchranu studentů a pedagogů pomocí hasičského žebříku. Po akci hasiči v předvedli techniku a prostředky používané při jakémkoliv zásahu hasičů.  Dále si žáci připomněli zásady správného chování při mimořádných událostech, předcházení požárů, přivolání pomoci a poskytnutí první zdravotní pomoci. Doufejme, že tyto nabyté vědomosti nebudou v životě nikdy potřebovat.