Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme.

Asistentka školy osloví všechny přijaté uchazeče s pokyny pro zákonné zástupce nezletilých žáků a v případě zletilých uchazečů samotné žáky.

Vyvěšení výsledků přijímacího řízení 1. kola - 14. 5. 2024.