Organizace školního roku

Školní rok 2020 - 2021 

Září

 • 1. 9. 2020 - začátek školního roku v 8.00 hodin
 • 1. 9. 2020 - 2. 9. 2020 - společná písemná část maturitních zkoušek - spádová škola pro Jičín (rozpis dle MŠMT)
 • 2. 9. 2020 - zahájení výuky dálkového studia ve 14.30 hodin dle rozvrhu hodin
 • 14 9. 2020 -  ústní opravná maturitní zkouška

Říjen

 • 12. 10. 2020 - zahájení online výuky pro všechny žáky školy
 • 26. 10 - 30. 10 2020 - podzimní prázdniny

Listopad

 • 10. 11. 2020 - online pedagogická rada od 13.00 hodin 
 • 10. 11. 2021 - setkání s rodiči třídy 1C20 on-line od 18.00 hodin
 • 12. 11. 2021 - setkání s rodiči třídy 2C19 on-line od 18.00 hodin
 • 30. 11. 2020 - odevzdání přihlášky k maturitě (maturitní ročníky)

Prosinec

 • 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021 - vánoční prázdniny

Leden

 • 11. 1. 2021 - 22. 1. 2021 zkouškové období pro denní studium

 • 4. 1. 2021 - 22. 1. 2020 zkouškové období pro dálkové studium
 • 25. 1. 2021 - odevzdání studijních průkazů denního studia
 • 27. 1. 2021 - odevzdání studijních průkazů dálkového studia
 • pedagogická rada

 • 28. 1. 2021 - vydání elektronických výpisů (vysvědčení) za 1. pololetí
 • 29. 1. 2021 - pololetní prázdniny

Únor

 • 8. 2. 2021 - 14. 2. 2021 - jarní prázdniny

Březen

 • 1. 3. 2021 - odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 31. 3. 2021 - odevzdání seznamu četby k maturitě (maturitní ročníky)
 • 31. 3. 2021 - do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (maturitní ročníky mimo pomaturitní studium)

Duben

 • 6. 4. 2021 - pedagogická rada 
 • 6. 4. 2021 - setkání s rodiči 
 • 8. 4. 2021 - 9. 4. 2021 velikonoční prázdniny
 • 12. 4. 2021 první řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2021)
 • 13. 4. 2021 druhý řádný termín přijímacího řízení pro čtyřleté studium a nástavbu (pro přihlášky podané do 1. 3. 2021)
 • 20. 4. 2021 - 21. 4. 2021 - písemné práce - společná část MZ (zrušena opatřením MŠMT)
 • 22. 4. 2021 - 28. 4. 2021 zkouškové období maturantů  (mimo pomaturitní st.)
 • 29. 4. 2021 - odevzdání studijních průkazů maturantů (mimo pomaturitní st.)
 • 30. 4. 2021 - pedagogická rada

Květen

 • 5. 5. 2021 do 16.00 hodin odevzdání praktické části maturitní zkoušky (pomaturitní studium) 
 • 18. 5. 2021 - 20. 5. 2021  zkouškové období pro pomaturitní studium
 • 20. 5. 2021 odevzdání studijních průkazů žáků pomaturitního studia 
 • 24. 5. 2021 - 26.5. 2021 - společná část MZ - didaktické testy (konkrétní dny určí MŠMT)

Červen

 • 2. 6. 2021 - 10. 6. 2021 ústní část společné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky z profilových předmětů (podrobný rozpis bude vyvěšen na konci května na nástěnce školy)
 • 12. 6. 2021 - 24. 6. 2021 - zkouškové období pro denní a dálkové studium 
 • 24. 6. 2021 - odevzdání studijních průkazů
 • 25. 6. 2021- pedagogická rada
 • 30. 6. 2021 - vydání závěrečných vysvědčení

Červenec

 • konzultační dny

Srpen

 • konzultační dny
 • 26. 8. 2021 - 27. 8. 2021 - komisionální zkoušky - reparáty

Hlavní prázdniny od 1. července 2021 do 31. srpna 2021.

Nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021.