Dotazníkové šetření

11.03.2021

Po jarních prázdninách jsme se rozhodli zorganizovat velké dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na distanční výuku. Žáky jsme anonymně zpovídali. U části otázek měli na výběr a u nějakých měli volný prostor. A Jaké byly otázky?

1. Jak hodnotíte MNOŽSTVÍ úkolů, které Vám učitelé posílají na vypracování?

2. Jak hodnotíte NÁROČNOST úkolů, které Vám učitelé posílají na vypracování?
3. Jak hodnotíte SPRAVEDLIVOST HODNOCENÍ úkolů, které jste učitelům odevzdal/a?
4. Zvládáte se sám/sama naučit látku ze zaslaných materiálů?
5. Kolik hodin denně se v průměru učíte? Započítej i on-line výuku.
6. Vyhovují Vám systém školy pro distanční výuku? Zapojení videokonferencí přes Google meet, školní emaily a školní informační portál školaonline.cz
7. Jak hodnotíte komunikaci se svými učiteli?
8. Myslíte si, že je poměr mezi samostatnými úkoly a společnou on-line výukou dostatečně vyvážený?
9. Který předmět má podle Vás NEJLÉPE realizovanou distanční výuku? Pochvalte učitele, budou mít radost. 10. Který předmět má podle Vás naopak NEJHŮŘE realizovanou distanční výuku? Napište ve vší slušnosti, co Vám nejvíce vadí. 11. Co by podle Vás měli učitelé v distanční výuce ZMĚNIT tak, aby ti více vyhovovala?
12. Jakou známku by si Vaši učitelé jako celek za on-line výuku zasloužili?
13. Všechna legrace stranou. Jak se opravdu psychicky cítíte?
14. Víte, že se vždycky můžete obrátit na výchovné poradce a třídní vyučující a jak je kontaktovat?
15. Těšíte se zpátky do školy?
16. Co Vám na distanční výuce nejvíce chybí? Můžeš vybrat 3 odpovědi a dopsat i svoji vlastní.
17. Jste v kontaktu se svými spolužáky i mimo vyučování?

A co myslíte? Jak jsme jako škola dopadli?


Měli jsme radost, že žáci jsou u nás nadprůměrně spokojeni. A "dokonce" si chválili i formu distanční výuky matematiky. A to je co říct.