Stužkovací večírek

18.10.2021

Stužkovací večírek je jednou z akcí, kterou si režírují žáci zcela sami. Ačkoliv někteří studenti zastávají názor, že nejlepší stužkovací večírek je takový, ze kterého si toho moc nepamatují, většina z nich volí slavnostní formu s předepsaným scénářem.

Okamžik připnutí stužky na hruď každé studentky či studenta je důležitým bodem večírku. Samotný akt připnutí stužky v obou třídách jako tradičně obstaraly třídní učitelky. Následoval přípitek a očekávaný proslov na téma "jak úspěšně složit zkoušku dospělosti". Žáci následně pronesli pár slov a poděkovali vyučujícím za léta snahy je něco naučit a "očekávaně" slíbili, že se vynasnaží zkoušku dospělosti složit co nejlépe.

Tohle všechno se ale odehrálo během pár minut a žáci si právem lámali hlavu, co pak s načatým večerem. Náplní večera se může stát tanec, různé společenské aktivity nebo prostě nezávazné konverzování s učiteli.

Naši žáci vybrali tu nejlepší formu. Udali téma večírku, připravili slavnostní předávání stužek a zvolili veselou zábavu.

Všem maturantům přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky a krásný poslední školní rok!