Velký úspěch studentů

14.12.2021

Každým rokem se naše škola účastní Ekonomické olympiády. Letos se opět probojovali naši žáci do krajského kola. T Náš nejlepší student Filip Mikulecký měl úspěšnost ve školním testu 95%! Všem velmi gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v krajském kole!

A jaký byl obsah testu?

Test se skládá z 25 otázek, přičemž každá otázka spadá do rozdílné tematické podkategorie. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled studentů a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT.

Ekonomická olympiáda - výsledky škol a studentů