Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Nevíte, co je to metoda CLIL? Je to metoda, která by měla žáky motivovat jak k výuce v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. Ve výuce se proto používají motivující úkoly a aktivity, které žákovi usnadní práci v cizím jazyce a zároveň si lehce osvojí nové znalosti a poznatky.

Známý herec a patron festivalu Jičín - město pohádky řekl: " Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné, hezké dětství, tak nic nebrání tomu, abyste měli krásný a hezký život." Věříme, že naše škola přispěla svým zábavným programem ke krásným okamžikům dětí ze základních a mateřských škol.

V úterý 31. 5. 2022 se naši studenti vydali na výlet k Máchovu jezeru. Během zážitkové výpravy s geoprůvodkyní Veronikou Ličaverovou žáci pátrali "Po stopách Karla Hynka Máchy". Máchovo jezero, které je ve skutečnosti největším českým rybníkem, dal založit již Karel IV. a v 19. století jej pak proslavil K. H. Mácha ve svých dílech. Během celého dne...

Povedený maturitní ples je jednou z nejkrásnějších vzpomínek na studentská léta, avšak samotná organizace plesu je velmi náročná činnost. Ples reprezentuje především školu, vyspělost maturantů, schopnost spolupráce studentů s učiteli a vedením školy navzájem, prezentuje školu na veřejnosti a vytváří image školy. Pokud mohu hodnotit letošní ples,...

Maturitní ples je společenská tradice a událost, která je spojena se zakončením vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou. Tato událost je organizována studenty a maturanty většinou v termínech prosinec až březen. Letošní rok, jak jistě víte, byl opět jiný a kulturní akce se pořádaly těžko.

Poslední zvonění je tradice praktikovaná a udržovaná na středních školách, kdy studenti maturitního ročníku mají poslední den výuky. Tento den výuka už zpravidla neprobíhá, studenti se převlékají do kostýmů a masek a obcházejí s kasičkami třídy, často též vyrážejí do města. I naši studenti zakončili svůj školní rok touto zábavnou akcí. Příští týden...

Ve středu 2. 3. 2022 jsme jsme opět obnovili sérii besed s pracovníky Úřadu práce v Jičíně. Dnešní beseda se nesla v duchu odpovědi na otázku "Co dál po škole?" Mnozí ze studentů naší školy samozřejmě pokračují ve vzdělávání na vysoké škole nebo zůstávají na pomaturitním studiu, ale někteří se chtějí již zapojit do trhu práce. Pracovnice Úřadu...

Příští týden (21. 2. - 25. 2. 2022) nás v jičínském okrese čekají jarní prázdniny. Všichni doufáme, že zaměstnancům školy pomohou se z covidové nákazy "vyležet" a načerpat nové síly. Pracovní doba kanceláře školy je z tohoto důvodu upravena pouze na 2 dny.