Ze života školy

 V rámci GDPR nezveřejňujeme žádné fotky. Chráníme tak naše žáky.

Rok je opět pryč a naši maturanti se v tuto dobu měli připravovat na stužkovací večírek a maturitní ples. Jste-li v závěrečném ročníku střední školy, pak jistě víte, že tenhle školní rok a obzvlášť jeho druhá polovina, nebude patřit k těm nudným. Učitelé vám budou zadávat mnoho studijního materiálu a budou po vás chtít abnormální výsledky. Čekají...

od pondělí 12. 10. 2020 všechny střední školy přechází na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví na distanční výuku. Ta je povinná pro všechny žáky bez rozdílu formy vzdělávání. Je nutné, abyste si uvědomili, že vzdělání distanční formou je v plném rozsahu rovné prezenčnímu studiu. Pamatujte, že hodnocení nasbírané během distanční...

Vzhledem ke včerejší pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka třídy 2N19 Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje vyhodnotila žáky tříd 2N19 a třídu 4C17 (žáky, kteří byli přítomni výuky dne 4.9.2020) jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž jsou všichni uvedeni do desetidenní karantény od 4. 9. 2020. V nejbližší době budou žáci z uvedených tříd...

Jsme velmi rádi, že můžeme také nabídnout konzultace od 8. 6.2020 i pro nižší ročníky. Konzultace jsou zcela dobrovolné, v malých skupinách a za dodržení hygienických pravidel. Pro účast na konzultacích je nutné odevzdat Čestné prohlášení. Konzultace pro denní studium budou zde vyvěšeny do konce týdne.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí škola zohlednit. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich...

Od 11. 5. 2020 do 31. 5. 2020 budou probíhat na škole dobrovolné konzultace pro maturitní ročníky. Jmenný rozpis do skupin Vám rozešlou třídní učitelky. Pro účast na konzultacích je nutné vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a pokračování zákazu přítomnosti žáků ve výuce se mění organizace školního roku. Ministr školství neplánuje zkrácení letních prázdnin.

Ministerstva zdravotnictví rozhodlo od 11. března 2020 do odvolání o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.